Zadruga Mission

Zadruga je na južnem Koroškem čvrsto zakoreninjena, kot tradicionalna slovenska gospodarska ustanova je bistven in pošten sestavni del južnokoroške družbe. Smo sodobna lokalna trgovina za naše stranke. Navdušujemo jih s kompetenco in osebnim pristopomo.

Naša zasidranost v južnokoroškem prostoru se zrcali v živeti dvojezičnosti Zavedamo se naše socialne odgovornosti za naše sodelavce, zato jim želimo biti zanesljiv delodajalec. Naš namen je, da profesionalno vodimo podjetje in gospodarimo v interesu naših lastnikov ter dosegamo trgu primerne poslovne rezultate.

Več k temu v naši predstavitveni brošuri