“Antenne Kärnten“ v sodelovanju z gospodarsko zbornico

Pod geslom “To zna Koroška” je »Antenne Kärnten« predstavila uspešna podjetja iz vse dežele. Med njimi je tudi Zadruga, kot regionalni bližnji oskrbovalec.
Vodja trgovine »Sparmarkt« Stanislav Maček pripoveduje o raznoliki ponudbi v oddelku sadje in zelenjava, ter o ponudbi pisarniških potrebščin in tekstila v 1. nadstropju v Zadrugi Pliberk. Christine Murold je vodja podružnice zadruge Globasnica in govori o naših regionalnih izdelkov, ter polaga važnost na to, da se želje kupcev izpolnijo. Vodja trgovine v Dobrli vasi g. Leopoldu Sadjaku je pomembno, da vzpostavlja osebni kontakt do strank na licu mesta, še posebej v oddelku vrt in gradnja. Strankam svetujejo in podpirajo od načrtovanja do uresničitve.
Celoten prispevek radia lahko tukaj poslušate.