Poročilo o odprtju in preureditvijo Zadruge Pliberk v časopisu Novice

Poročilo o odprtju in preureditvijo Zadruge Pliberk v časopisu Novice